Магазин „Шарен Свят“

адрес: бул. „Мария Луиза“, № 135

телефон: 034/ 443 143

факс: 034/443 143