40,2/40,2 Венеция теракота Керама Марацци стара цена;27,50 л;в/м2 НОВА цена: 22,00 лв/м2

40,2/40,2 Венеция
теракота
Керама Марацци
стара цена;27,50 л;в/м2
НОВА цена: 22,00 лв/м2